Zmienność genetyczna i epigenetyczna

Antropologia molekularna

Rozwój metod analizy zmienności genomu umożliwił szybki postęp badań nad zróżnicowaniem 
i ewolucją człowieka

Zróżnicowanie cech fizycznych człowieka

Francis Galton (ur. 16 lutego 1822) prawdopodobnie zajmowałby się badaniem zmienności genomu człowieka, gdyby dane mu było współcześnie prowadzić prace badawcze. Jego badania nad zróżnicowaniem fenotypu człowieka mają ogromną wartość dla nauki. Fenotyp fizyczny człowieka charakteryzuje się wysoką odziedziczalnością. Dziś technologia sekwencjonowania wysokoprzepustowego umożliwia kontynuację badań Sir Galtona na poziomie molekularnym. Mają one wartość poznawczą i praktyczną. Poprzez badanie DNA współcześnie żyjących osób o zróżnicowanym fenotypie naukowcy stopniowo wyjaśniają odziedziczalność pigmentacji, wzrostu, cech włosów, wyglądu twarzy i innych cech fizycznych. Identyfikacja każdego nowego genu i wariantu genetycznego, który zaangażowany jest w kształtowanie fenotypu fizycznego podnosi dokładność predykcji genetycznej cech wyglądu człowieka. 
Więcej na temat genetyki i predykcji cech fizycznych można przeczytać w naszym artykule przeglądowym:
Predicting Physical Appearance from DNA DataWiek epigenetyczny 

Metylacja DNA, czyli kowalencyjne przyłączenie grupy metylowej do piątego węgla cytozyny (5mC) w obrębie dinukleotydów CpG, jest najlepiej poznanym rodzajem epigenetycznej kontroli ekspresji genów. Szereg badań potwierdziło związek między zmianami metylacji DNA a procesami rozwoju i starzenia się organizmu człowieka. Zmiany metylacji DNA są w dużym stopniu kontrolowane przez geny, ale pozostają również pod wpływem środowiska. Niedawno cytozyny, w których poziom metylacji zmienia się z wiekiem zaczęto stosować w charakterze markerów wieku i do przewidywania wieku chronologicznego. Wkrótce okazało się, że niektóre cytozyny są bardzo dobrymi markerami wieku biologicznego rozumianego jako ogólna kondycja organizmu. Przyspieszenie wieku epigenetycznego może wskazywać na wyższe tempo starzenia się organizmu wynikające z odziedziczonych predyspozycji, ale często wynika z niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych, do których należy styl życia. Oznacza to, że w pewnym stopniu każdy z nas decyduje w jakim tempie się starzeje i jak długo będzie żył. 
Więcej na temat zegarów epigenetycznych można przeczytać w naszym artykule przeglądowym:
DNA methylation-based age clocks
Copyright ©2017 GenoVerity, All Rights Reserved.