Projekt #genoverity 

Ma na celu analizę dostępnej wiedzy podstawowej w zakresie badań DNA i wdrażanie nowych metod badawczych w kryminalistyce i antropologii oraz propagowanie wiedzy o metodach i badaniach kryminalistycznych korzystających z analizy DNA.

***

O autorze

Wojciech Branicki jest profesorem nauk biologicznych. Pracuje w Pracownii Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się  badaniem zmienności genomu człowieka. Jest wicedyrektorem ds. Nauki w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Ma uprawnienia biegłego sądowego 
z zakresu genetyki sądowej przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jest też diagnostą laboratoryjnym ze specjalizacją w zakresie genetyki sądowej. 

Moja działalność naukowo-badawcza koncentruje się na poszukiwaniu skutecznych markerów umożliwiających predykcję cech fizycznych i wieku. W badaniach łączę analizę zmienności DNA z metodami uczenia maszynowego, które wykorzystuję na etapie modelowania predykcyjnego. Badania mają znaczenie podstawowe przyczyniając się do lepszego poznania architektury genetycznej fenotypu fizycznego i epigenetycznych procesów starzenia człowieka. Mają również istotne znaczenie aplikacyjne poszerzając panel metod służących identyfikacji człowieka stosowanych w kryminalistyce i dostarczając narzędzi do badań nad ewolucją człowieka w antropologii molekularnej. Badania w tym kierunku prowadzę od 2004 roku, a opracowane narzędzia predykcyjne są obecnie wykorzystywane w laboratoriach na całym świecie. 
ORCID: 0000-0002-7412-5733 
Google Scholar, Research Gate: Wojciech Branicki 
Scopus: 8398409800 
https://www.linkedin.com/in/wojciech-branicki-17397b250/

Copyright ©2017 GenoVerity, All Rights Reserved.