Genetyka sądowa 

To nauka aplikacyjna polegająca na zastosowaniu wiedzy z zakresu genetyki do poprawy egzekwowania prawa. Szczególnie istotne dla rozwoju metod identyfikacji genetycznej jest poznanie zmienności genomu człowieka. Dziś spór Ludwika Hirszfelda z Janem Olbrychtem w głośnej sprawie Rity Gorgonowej można by łatwo i jednoznacznie wyjaśnić poprzez analizę DNA. Milowy krok w kierunku zastosowania analizy DNA dla celów sądowych zrobił Alec Jeffreys w latach 80. ubiegłego wieku pokazując, że sekwencje minisatelitarnego DNA umożliwiają wiarygodną identyfikację człowieka. Lepsze poznanie zmienności genomu człowieka pozwoliło na identyfikację jeszcze skuteczniejszych markerów identyfikacyjnych. 
Więcej przystępnych informacji na temat genetyki sądowej można znaleźć tutaj:


Pobierz Plik:

(sas_forensicgeneticsfinalprint_21-12-2020.pdf)

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Jest instytucją rządową, która zajmuje się opiniowaniem, prowadzeniem badań naukowych i szkoleń z zakresu nauk sądowych. Prowadzi działalność wydawniczą. Instytut Ekspertyz Sądowych wypełnia swoją misję dla wymiaru sprawiedliwości od 1929 roku. Jest najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną jednostką badawczą opiniującą w wielu obszarach nauk sądowych w tym w genetyce sądowej. Autorytet Instytutu jest uznawany w Polsce i za granicą. 
Instytut Ekspertyz Sądowych

Odwiedź nas

Copyright ©2017 GenoVerity, All Rights Reserved.