Zespół Badań Zmienności Genomu Człowieka

Zespół w latach 2016-2022 prowadził badania w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kontynuujue prace w ramach Pracowni Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. 

Najnowsze publikacje

McGreevy KM, Radak Z, Torma F, Jokai M, Lu AT, Belsky DW, Binder A, Marioni RE, Ferrucci L, Pośpiech E, Branicki W, Ossowski A, Sitek A, Spólnicka M, Raffield LM, Reiner AP, Cox S, Kobor M, Corcoran DL, Horvath S. DNAmFitAge: biological age indicator incorporating physical fitness. Aging (Albany NY). 2023 Feb 22;15. doi: 10.18632/aging.204538. Epub ahead of print. PMID: 36812475.

Ghafouri-Fard S, Hussen BM, Jamali E, Branicki W, Taheri M, Akbari Dilmaghani N. Role of lncRNAs and circRNAs in epilepsy. Ageing Res Rev. 2022 Dec;82:101749. doi: 10.1016/j.arr.2022.101749. Epub 2022 Oct 7. PMID: 36216292.

Freire-Aradas A, Girón-Santamaría L, Mosquera-Miguel A, Ambroa-Conde A, Phillips C, Casares de Cal M, Gómez-Tato A, Álvarez-Dios J, Pospiech E, Aliferi A, Syndercombe Court D, Branicki W, Lareu MV. A common epigenetic clock from childhood to old age. Forensic Sci Int Genet. 2022 Sep;60:102743. doi: 10.1016/j.fsigen.2022.102743. 

Pośpiech E, Karłowska-Pik J, Kukla-Bartoszek M, Woźniak A, Boroń M, Zubańska M, Jarosz A, Bronikowska A, Grzybowski T, Płoski R, Spólnicka M, Branicki W. Overlapping association signals in the genetics of hair-related phenotypes in humans and their relevance to predictive DNA analysis. Forensic Sci Int Genet. 2022 Jul;59:102693. doi: 10.1016/j.fsigen.2022.102693. 

Pośpiech E, Teisseyre P, Mielniczuk J, Branicki W. Predicting Physical Appearance from DNA Data-Towards Genomic Solutions. Genes (Basel). 2022 Jan 10;13(1):121. doi: 10.3390/genes13010121.

Pisarek A, Pośpiech E, Heidegger A, Xavier C, Papież A, Piniewska-Róg D, Kalamara V, Potabattula R, Bochenek M, Sikora-Polaczek M, Macur A, Woźniak A, Janeczko J, Phillips C, Haaf T, Polańska J, Parson W, Kayser M, Branicki W. Epigenetic age prediction in semen - marker selection and model development. Aging (Albany NY). 2021 Aug 10;13(15):19145-19164. doi: 10.18632/aging.203399.

Woźniak A, Heidegger A, Piniewska-Róg D, Pośpiech E, Xavier C, Pisarek A, Kartasińska E, Boroń M, Freire-Aradas A, Wojtas M, de la Puente M, Niederstätter H, Płoski R, Spólnicka M, Kayser M, Phillips C, Parson W, Branicki W; VISAGE Consortium. Development of the VISAGE enhanced tool and statistical models for epigenetic age estimation in blood, buccal cells and bones. Aging (Albany NY). 2021 Mar 11;13(5):6459-6484. doi: 10.18632/aging.202783.


Copyright ©2017 GenoVerity, All Rights Reserved.